Läroplanen säger …

Skolan skall främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Främlingsfientlighet och intolerans måste vi bemöta med kunskap och en öppen diskussion. Det svenska samhällets allt mer internationella karaktär och den växande rörligheten över nationsgränserna ställer höga krav på vår förmåga att leva med och inse de värden som ligger i en kulturell mångfald. Att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar är något vi alla kan och bör utveckla. (LPO 94)

För att öka sin förståelse för flyktingars situation och anledningen till att människor blir flyktingar, har eleverna i årskurs 7 på Montessoriskolan i Falun arbetat med skriva berättelser. Arbetet har skett i ett samarbete mellan samhällskunskapsämnet och svenskämnet. Berättelserna är baserade både på fakta och fiktion. Varje elev har valt en konfliktdrabbad plats i världen varifrån människor tvingas fly på grund av olika anledningar. De har sedan hittat på en person som ska fly från den här platsen. Man får sedan i berättelsen följa den här personens väg från sitt hemland till asylsökande i Sverige. För att skriva sina berättelser har eleverna skaffat sig kunskap om landet och den rådande konflikten; samt om hur det går till när du kommer till Sverige och ska ansöka om asyl.

I den här bloggen kommer du att kunna läsa elevernas berättelser.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar